Coaching

Kinderen:
Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen die specifieke behoeften hebben op sociaal-emotioneel gebied.
 Hierbij kunt u denken aan gedrag dat de optimale ontwikkeling van kinderen belemmert, bijvoorbeeld:

 • concentratieproblemen
 • leer -en werkhoudingsproblemen
 • (faal)angst
 • ongewenst gedrag
 • verlegen/teruggetrokken gedrag
 • boosheid en woede
 • verdrietig gevoel
 • pesten of gepest worden
 • gedragsproblemen –en stoornissen

Leerkrachten:
Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van leerkrachten die werken met kinderen met gedragsproblemen –of stoornissen. U kunt denken aan:

 • ondersteuning/coaching van de leerkracht bij probleemgedrag in de klas
 • ondersteuning/coaching van de leerkracht bij gedragsproblemen  of gedragsstoornissen
 • ondersteuning bij het opstellen van een kindplan
 • ondersteuning bij het voeren van kindgesprekken
 • observaties in de klas

Ouders/opvoeders:


Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van ouders/opvoeders met kinderen met gedragsproblemen –of stoornissen. U kunt denken aan:

 • het voeren van gesprekken omtrent het probleem van uw kind, kijkend naar de mogelijkheden van u en uw kind
 • tips en adviezen bij een gedragsprobleem –of stoornis
 bAwEq1472851390.jpg

Heeft u vragen?

Ga naar de contactpagina en stuur uw bericht. Ik neem vervolgens zo snel mogelijk contact met u op!